sábado, 14 de enero de 2017

VIDEOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

O SIOPE é un servizo de información e orientación ós estudantes da Universidade de Vigo. Dende o ano pasado imparte un curso semipresencial para orientadores. Este ano é a segunda edición. 

Os seus organizadores solicitaron a miña colaboración, para que aportase o meu enfoque, sobre unha das grandes tarefas que temos os orientadores nos centros: a orientación para a toma de decisións vocacionais. Como seguramente moitos dos meus compañeiros e compañeiras, dedicamos grandes esforzos a que estas eleccións sexan responsables e maduras, sendo un gran condicionante a madurez do propio alumnado. As novas tecnoloxías axúdannos a realizar este traballo. A era dixital na que nos atopamos, fan que a imaxe teña un grande valor de aprendizaxe. Froito desta reflexión,  quixen aproveitar o potencial dos medios audiovisuais, gravando esta saga de videos, primeiramente para quen me fixo o encargo,  e tamén para quen teña interese por estes temas.

miércoles, 11 de enero de 2017

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR1. CICLOS DE GRAO MEDIO

Datas de inscripción O prazo de presentación estará abranguido entre os días 13 e 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.
Requisitos de inscripción: Ter dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Lugares de inscripción:  
 • As solicitudes deberán presentarse en papel, en centros nos que se impartan as ensinanzas de formación profesional.
 • As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.  
Estructura e organización da proba

- Parte sociolingüística:
 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Ciencias Sociais

- Parte matemática
 • Matemáticas
- Parte científico-técnica
 • Ciencias da Natureza
 • Tecnoloxía

Datas e horarios das probas:

Terán lugar o día 31 de maio de 2017 no horario que se indica deseguido:
 • Ás 9:00 horas: presentación
 • Das 10:00 ás 13:00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
 • Das 16:00 ás 18:00 horas: parte científico-técnica
Presentar no momento de realizar a proba o DNI e a copia da folla de solicitude de inscripción


2. CICLOS DE GRAO SUPERIOR

Datas de inscripción O prazo de presentación estará abranguido entre os días 6 e 15 de febreiro de 2017, ambos os dous incluídos.
Requisitos de inscripción: Ter dezanove anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Lugares de inscripción 
 • As solicitudes deberán presentarse en papel, en centros nos que se impartan as ensinanzas de formación profesional ( agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro)
 • As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.  
  Estructura e organización da proba


  - Parte común:
  • Lingua Castelá
  • Lingua Galega
  • Matemáticas

  - Parte específica: Escoller unha opción e dúas das tres materias de cada unha delas.
  • Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira ( Inglés ou Francés ) e Filosofía
  • Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física.
  • Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química e Bioloxía.
  Datas e horarios das probas:
   Terán lugar o día 20 de abril de 2017 no horario que se indica deseguido:
   • Ás 9:00 horas: presentación
   • Das 10:00 ás 13:30 horas: parte común.
   • Das 16:00 ás 18:30 horas: parte específica

   lunes, 2 de enero de 2017

    MANNEQUIN CHALLENGE CON VALOR EDUCATIVO


   Aproveitando o tirón que os mannequins challenges están a ter na nosa sociedade e por ende o noso alumnado, propúxenlles,  a un grupo de 1º de ESO que está a cursar a materia de valores éticos, que fixéramos como producto final unha gravación de este estilo. A actividade foi moi ben acollida e a producción de ideas foi fantástica. 

   Son un total de dezaoito alumnos. Ides ver como se puxo de manifesto a intelixencia colaborativa. O primeiro que lles dixen foi, que tiñamos que representar algo que tivese que ver coa materia que nos ocupa. Dende o primeiro día de clase, todos eles saben, que todo o que traballamos ten que ver cos valores que se proclaman como universais. Enseguida, alguén dixo, que podíamos facer unha perfomance sobre os " refuxiados ". Todo encaixaba moi ben e ademáis tamén se enmarcaba dentro do proxecto, que se está a traballar no centro de xeito interdisciplinar, que leva como título "HUMANO". 


   Despois, formos repartindo distintos roles e o material que tiñamos que traer entre todos, para vestir e darlle ambiente as imaxes petrificadas que se iban representar: 
   • Un periodista coa súa cámara fotográfica
   • Os refuxiados que chegan enfermos e deshidratados
   • Os refuxiados que perden a súa vida no intento de atravesar o océano
   • Os refuxiados lisiados con muletas
   • Os nenos famentos
   • Personal das ONGs repartindo auga e alimentos
   • Un refuxiado pedindo auxilio cun cartel SOS
   O último que nos quedaba por maquinar era,  donde o podíamos facer,  porque nunha aula non nos parecía o escenario máis axeitado. Así que decidimos, que se o ximnasio non estaba ocupado, sería o mellor sitio para facelo,  por aquilo de que cando os inmigrantes están recén chegados, permanencen en recintos amplos, como os pavillóns. 

   Velaquí o video

   sábado, 10 de diciembre de 2016

   A AMIZADE REPRESENTADA NUN CÓMIC


   Antes de nada, o primeiro que debo de  dicir é que a miña fonte de inspiración para este post foi Ada Agrasar Valcárcel e algúns dos seus compañeros e compañeiras da súa clase. 

   Veredes, todo empezou cando un día decidín traballar o tema do " respeto ás diferencias" a través da animación dun corto maravilloso que vos recomendo, se é que aínda, non tivestes a ocasión de velo. A temática central é do mesmo estilo , que podedes atopar tamén en "El cazo de Lorenzo" "Por cuatro esquinitas de nada" . 

   Todos eles son altamente recomendables para sensibilizar e tomar conciencia de que todos somos diferentes,  pero ó mesmo tempo todos somos iguais , porque aínda que non hai dous individuos iguais,  no fondo todos queremos ser aceptados e estar integrados nun grupo. 

   Vénseme á tarabela, cando escribo esto, que ata nós mesmos,  profesionais da educación, non somos coherentes...estámos pedindolle ó alumnado que non segregue, que non aparte, que sexa acolledor, que non discrimine... e paradóxicamente facemos caso omiso do principio de inclusión educativa,  que debe de primar na atención á diversidade do alumnado. Aclaro mellor isto, inclusión educativa: NINGÚN alumno sae da aula dos seus iguais, pola contra, exclusión educativa: determinados alumnos saen a aula de apoio. E quen vos parece que somos os responsables? NÓS MESMOS. Ou sexa, excluímos, separamos, segregamos, ferimos sentimentos. Teño que confesar que algunha vez doeume o corazón cando lle tiven que dicir ás familias e ó propio alumno que tiña que sair unhas horas á semana para que lle axudasen coas mates ou as linguas... e despois enchésenos a boca nas avaliacións cando decimos que ten baixa autoestima.

   Deixando esto a un lado, que non é POUCO.... sigo a contar como traballamos o corto do que falaba máis arriba. Supoño que coma moitos  profes, o valor educativo de calquer corto, non é tanto a proxección en sí , como o debate, a análisis e a reflexión que calquer docente tenta a facer co alumnado. Non é doado de facer ou polo menos a mín non me resulta fácil, tamén ten que ver a idade evolutiva dos alumnos. A metodoloxía que sigo é a dos "círculos restaurativos". A disposición como o seu nome o indica é sentados en círculos, e procuro que tódos os alumnos teñan a oportunidade de expresar o que pensan e algo máis difícil " o que sienten".  Pois ben, a lectura ou significado que lle demos ó corto foi en resumen " os lazos de amizade que se establecen entre a protagonista e un neno que vai en cadeira de rodas. 

   Unha vez rematada a sesión, pedinlles a cada alumno, que expresanse no formato que quixeran,  a amizade. Todos sabemos que este  aspecto  cobra unha grande importancia na adolescencia. Por certo, esquecín dicir que os alumnos son un grupo  maravilloso de 1º de ESO e que este año tiven a sorte de impartirles a materia de valores éticos. Aquí podedes ver como representa Ada Agrasar Valcárcel a amizade que se establece entre dúas amigas,  que se coñecen a través dun intercambio entre centros educativos e a quen teño que agradecerlle,  que quixese compartir con todos vós este divertido e entrañable cómic. Terán algo que ver os intercambios que organiza o Departamento de Francés? Téñolle que preguntar... 
   sábado, 3 de diciembre de 2016

   OS PRIMEIROS DÍAS NO INSTITUTO


   Xa queda moi pouco para que finalice este primeiro trimestre. Os alumnos están a voltas coa morea de exames, entrega de traballos, láminas de debuxo,  maquetas  e un desenfreado ecétera, ecétera. Aínda así buscan tempo nos seus períodos de lecer para contarme as súas sensacións, temores, impresións que tiveron dende os seus comenzos no Instituto. Son testemuñas que  teñen un grande valor para asomarse á ventá do noso centro. A GOLPE DE CLIC!

   sábado, 19 de noviembre de 2016

   ENTRENARSE PARA O ESTUDO


   Xa levamos un tempo dende que o curso deu  comenzo, e se eres dos preguiceiros que:
   • Tardas moito en acomodarte e preparar todo para empezar a estudar
   • Estás todo o tempo pendente do móvil
   • Deixas todo para o día antes do exame e estudas só algunhas cousas desexando ter sorte para que che poña o profesor xusto esas...
   • Cústache planificar as cousas e che pasan os días sin arranxar as cousas pendentes
   • Dis " non podo" ante calquer dificultade, antes de intentalo
   • Resultache difícil acabar unha tarefa ou traballo nun determinado tempo, empezas ben peron non o acabas ou se queda a medias...

   NON TE DESMORALICES, aquí tes algúns trucos que che poden axudar, para así poder ter garantías de que as cousas che van a ir ben, posto que xa empezas a ter EXAMES.

   LEMBRA que agora xa estás en Secundaria, e ó mellor xa non tes tantos deberes como cando estabas no cole de Primaria, por isto mesmo, vas ter que POÑER AS PILAS a cargar porque estudar non é SÓ FACER DEBERES. É algo máis que che vou contar aquí. ASÍ que dalle ó CLIC...